martes, 9 de noviembre de 2010

Els calendaris (2n ESO)

Gregori XIII
Huí a classe hem parlat dels diferents tipus de calendaris i que el nostre és el calendari gregorià. Ací teniu molta més informació sobre aquest calendari i a continuació un breu resum:

El calendari gregorià és el calendari establert pel papa Gregori XIII, a instàncies de Ghiraldi. És vigent des de 1582 i prové del calendari julià, utilitzat des que Juli Cèsar l'instaurés l'any 46 aC. La reforma del calendari va ser estudiada i realitzada pels matemàtics de la Universitat de Salamanca, que van presentar al Papa la proposta definitiva. Precisament aquell any, el papa ordenà que s'eliminessin 10 dies del calendari (el 4 d'octubre va ser seguit pel 15 d'octubre), per tal de compensar l'avançament de l'arribada de la primavera provocada pel fet que el calendari julià, vigent fins aleshores, no compensava correctament la precessió dels equinoccis.

I si feu click ací voreu un post anterior dedicat a la Línia del Temps o Eix cronològic que vos vindrà molt bé per a estudiar aquest tema.

No hay comentarios: