lunes, 5 de septiembre de 2011

DATES DELS CONTROLS PER TRIMESTRES CURS 2011-2012

Enguany, les dates d’examen de Ciències Socials seran fixes des de huí i per a tot l’any. Només s’ajornaran en cas que vos coincidira amb alguna activitat extraescolar o quelcom similar. En aquest cas, es faria el dia següent de classe de Socials, sense cap possibilitat de canvi.

El primer dia de classe d’aquest curs, ja sabeu quan són el controls de Socials. Soc el primer en donar-vos-les i llavors, tinc preferència. Les dates són les següents:


PRIMER,   SEGON   I   TERCER   D'ESO
· 1rTrimestre:        Primer control            21 o 22   d’octubre de 2011.
                               Segon control             21 o 22   de novembre de 2011.

· 2nTrimestre:       Primer control            26 o 27   de gener de 2012.
                               Segon control            23 o 24   de febrer de 2012.

· 3rTrimestre:      Primer control             19 o 20  d’abril de 2012.
                              Segon control             24 o 25   de maig de 2012.

                                           Examen Final: de l' 11 al 15 de juny de 2012
(serà obligatori per tothom i es farà en dos dies -meitat de temari cada dia-)


QUART   D'ESO   I   PRIMER   DE   BATXILLERAT


 1rTrimestre:                   1 o 2   de desembre  de  2011.
                              
· 2nTrimestre:                  8 o 9   de  març  de  2012.
                              
· 3rTrimestre:                    1       de   juny   de  2012.
                             
Examen Final: 14 o 15 de juny de 2012 (serà obligatori per tothom)

No hay comentarios: