martes, 11 de septiembre de 2012

Previsió de dates curs 2012-2013 (exàmens)

 

DATES DELS CONTROLS/EXÀMENS

- PER TRIMESTRES - CURS 2012-2013 

 
Enguany, les dates d’examen de Ciències Socials, Història del Món Contemporani, Història d'Espanya i Geografia d'Espanya seran fixes des de huí i per a tot l’any. Només s’ajornaran en cas que vos coincidira amb alguna activitat extraescolar o quelcom similar. En aquest cas, es faria el dia següent de classe, sense cap possibilitat de canvi.
 
El primer dia de classe d’aquest curs, ja sabeu quan són el controls. Les dates són les següents:
2n, 3r i 4t D'ESO
 
· 1rTrimestre:      Primer control             25 o 26 d’octubre de 2012.
                               Segon control              28, 29 o 30 de novembre de 2012.

· 2nTrimestre:       Primer control            17 o 18 de gener de 2013.
                                Segon control             20, 21 o 22 de febrer de 2013.
· 3rTrimestre:      Primer control              25 o 26  de març de 2013.
                               Segon control              2 o 3 de maig de 2013.
    Examen Final: segona setmana de juny de 2013
(dates i horaris per concretar pel Cap d'Estudis)
 
 
PRIMER   DE   BATXILLERAT (Hª Mundo Contemporáneo)

      1rTrimestre:          Primer control    25 o 26 d’octubre de 2012.
                                                            Segon control    del 22 al 27 de novembre de 2012.          
                              
2n Trimestre:          Primer control 17 o 18 de gener de 2013.
                                           Segon control del 21 al 26 de febrer de 2013.  
                              
3r Trimestre:         Primer control 25 o 26 de març de 2013.
                                                                  Segon control del 16 al 21 de maig de 2013.              
                             
Examen Final: segona setmana de juny de 2013
(dates i horaris per concretar pel Cap d'Estudis)

 
 
SEGON DE BATXILLERAT (Hª de Espanya / Geografia)
 
                                                 1rTrimestre:          del 19 al 21 de novembre de 2012.    
   
                                                 2n Trimestre:        del 18 al 21 de febrer  de 2013.
                                                3r Trimestre:          del 13 al 16 de maig de 2013.            
       Examen Especial Recuperació: 27 o 28 de maig de 2013

Prova d'accés a la Universitat (PAU):
   DEL 10 AL 13 DE JUNY DE 2012
(dates provisionals)

PER A TOTS ELS ALUMNES AL CURS ESCOLAR 2012-2013
 
Conceptes i normes per als exàmens

1. Els controls es faran les dates indicades. El professor no té l’obligació d’avisar quan farà el control, doncs la vostra obligació és estudiar tots els dies i estar preparats per a intervindre a classe en qualsevol moment de manera voluntària o quan el professor vos pregunte. Podeu estar segurs que el professor vos preguntarà i valorarà la contestació com si fóra una nota d’examen més.

2. Què entra per a examen? Tot allò que es done a classe, siga del llibre, d’apunts, de vídeos, de diapositives, visites extraescolars, els treballs de principi de classe… Tot!!!

3. No s’ajornaran els exàmens sota cap pretexte ( excepte catàstrofes naturals o qualsevol cosa similar. En eixe cas, es farà a la següent classe )

4. Les qualificacions seran de 0 a 10. La correspondència amb les notes serà: de 0 a 4’99 ( I ) ; de 5 a 5’99 ( SF ) ; de 6 a 6’99 ( B ) ; de 7 a 9 ( N ) ; de 9 a 10 ( SB )

Procediments (treballs i llibretes)

TOTS ELS TREBALLS ES FARAN ESCRITS A MÀ I AMB BONA LLETRA. ESTÀ PROHIBIDA LA UTILITZACIÓ DE LA MÀQUINA D’ESCRIURE I/O LA IMPRESSORA.

1. Treballs importants.

- Data de lliurament inamobible ( prefixada des de principi de curs )
- Si es lliura amb retard, no l’agafaré.
- El no fer-lo és igual a un 0 en procediments a l’avaluació i una notificació als vostres pares per falta de treball.
- Es qualificarà amb les notes de I, SF, B, N, SB.

2. Treballs menors i deures.

- Es demanaran a una data prefixada i inajornable
- L’acumulació de 3 faltes serà igual a una notificació als vostres pares per falta de treball (NV)
- El no lliurar el treball significarà una nota de 0 en l’avaluació en procediments.

3. Llibretes (de cuquet -“gusanillo”- , A4 i quadriculades )

- Ha d’estar sempre ben presentada i completa.
- La llibreta serà EXCLUSIVAMENT de Socials.
- Les demanarà el professor aleatòriament i quan vulga.
- Les llibretes contindran els exercicis i els apunts.
- El no fer les activitats o no tindre la llibreta en perfecte ordre i neteja suposarà una nota de 0 en procediments per a l’avaluació i una falta acumulativa.

Actitud

Aquesta nota tindrà molt en compte els següents aspectes:

- Comportament correcte a classe ( que també podran ser sancionables )
- Responsabilitat en el lliurament i el.laboració dels treballs obligats i voluntaris.
- Interés per la Geografia i la Història, que podeu demostrar al llarg del curs amb la participació activa a classe per exemple.
- El núm. de sancions acumulatives de procediments i d’actitud.

El curs es regirà per aquestes normes que són inamobibles. Ja esteu avisats. Només desitjar-vos un bon curs. Ànim!!!

No hay comentarios: