lunes, 1 de septiembre de 2014

Dates de controls, criteris de qualificació, ponderació de les avaluacions i normes comuns.

DATES DELS CONTROLS/EXÀMENS

- PER TRIMESTRES - CURS 2014-2015 

Enguany, les dates d’examen de Ciències Socials, Història del Món Contemporani, Història d'Espanya i Geografia d'Espanya seran fixes des de huí i per a tot l’any. 

Només s’ajornaran en cas que vos coincidira amb alguna activitat extraescolar o quelcom similar. En aquest cas, es faria el dia següent de classe, sense cap possibilitat de canvi.

El primer dia de classe d’aquest curs, ja sabeu quan són el controls.

Els exàmens tenen dues dates possibles doncs encara no sabem l’horari. Si hi haguera classe els dos dies referits, sempre es faria el segon dia.


Les dates són les següents:

QUART D'ESO i PRIMER BATXILLERAT

-  1rTrimestre:        Primer control               2 o 3 d’octubre de 2014.
                                  Segon control           30 o 31  d'octubre de 2014
.
-  2nTrimestre:       Primer control            27 o 28 de novembre de 2014.
                                  Segon control            del 15 al 20 de gener de 2015.

-  3rTrimestre:        Primer control            26 o 27 de febrer de 2015.
                                Segon control           del  7 o 12 de maig  de 2015.

EXAMEN FINAL

del 26 al 29 de maig de 2015 per a QUART

del 28 de maig al 2 de juny de 2015 per a 1r de BAT

RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA

29 o 30 de juny de 2015
  

SEGON DE   BATXILLERAT


·         1r  Trimestre:       Parcial      2 o 3 d’octubre de 2014

                                   Final    del 3 al 6 de novembre de 2014 

·         2n  Trimestre:      Parcial      27 o 28 de novembre de 2014

                                   Final                    16  al  21 de gener de 2015

·         3rTrimestre:       Parcial                   26 o 27 de febrer de 2015

                                     Final                        27 al 30 d'abril de 2015 
               

2n  Batxillerat

19 al 22 de maig de 2015 (Recuperació i/o pujar nota) 

 Les dates previstes per a l’examen PAU són del 9 al 12 de juny de 2015.NOTA IMPORTANT: El dia i la data concret dels exàmens finals del trimestre i del curs seran fixades pel Cap d’Estudis al seu  moment.


Criteris de qualificació per cursos:

 • QUART D'ESO:  70% exàmens, 20% treballs i 10 % actitut  (El professor se reserva el dret de modificació al percentatge d'actitut, que pot variar significativament si el professor considera que l'actitut de l'alumne a classe és inadmissible)
 • PRIMER DE BATXILLERAT:     80% exàmens, 10% treballs i 10 % actitut. 
 • SEGON DE BATXILLERAT:        90% exàmens, 10% treballs. 

LA PONDERACIÓ DELS TRIMESTRE  (es a dir el valor de cadascun dels trimestres) PER A LA NOTA FINAL SERÀ LA SEGÜENT:

PER A L'ESO

 • 1r TRIM. 25% del valor total.
 • 2n TRIM. 25% del valor total.
 • 3r TRIM. 25% del valor total.
 • EXAMEN FINAL OBLIGATORI  25% del valor total.
PER A 1r BATXILLERAT

 • 1r TRIM. 20% del valor total.
 • 2n TRIM. 20% del valor total.
 • 3r TRIM. 20% del valor total.
 • EXAMEN FINAL OBLIGATORI  40% del valor total.

PER A 2n BATXILLERAT

 • 1r TRIM. 30% del valor total.
 • 2n TRIM. 30% del valor total.
 • 3r TRIM. 40% del valor total.
 • EXAMEN FINAL/VOLUNTARI: si la nota és inferior a la mitja del curs, es quedarà com estava. Si la nota és superior a la mitja del curs, la nota final resultarà de fer mitja entre la nota final i la d'aquest darrer examen. PER A TOTS ELS ALUMNES AL CURS ESCOLAR 2014-2015

Conceptes i normes per als exàmens

1. Els controls es faran les dates indicades. El professor no té l’obligació d’avisar quan farà el control, doncs la vostra obligació és estudiar tots els dies i estar preparats per a intervindre a classe en qualsevol moment de manera voluntària o quan el professor vos pregunte. Podeu estar segurs que el professor vos preguntarà i valorarà la contestació com si fóra una nota d’examen més.

2. Què entra per a examen? Tot allò que es done a classe, siga del llibre, d’apunts, de vídeos, de diapositives, visites extraescolars, els treballs de principi de classe… Tot!!!

3. No s’ajornaran els exàmens sota cap pretexte ( excepte catàstrofes naturals o qualsevol cosa similar. En eixe cas, es farà a la següent classe )

4. Les qualificacions seran de 0 a 10. La correspondència amb les notes serà: de 0 a 4’99 ( I ) ; de 5 a 5’99 ( SF ) ; de 6 a 6’99 ( B ) ; de 7 a 9 ( N ) ; de 9 a 10 ( SB )

Procediments (treballs i llibretes)

TOTS ELS TREBALLS ES FARAN ESCRITS A MÀ I AMB BONA LLETRA. ESTÀ PROHIBIDA LA UTILITZACIÓ DE LA MÀQUINA D’ESCRIURE I/O LA IMPRESSORA.

1. Treballs importants.

- Data de lliurament inamobible ( prefixada des de principi de curs )
- Si es lliura amb retard, no l’agafaré.
- El no fer-lo és igual a un 0 en procediments a l’avaluació i una notificació als vostres pares per falta de treball.
- Es qualificarà amb les notes de I, SF, B, N, SB.

2. Treballs menors i deures.

- Es demanaran a una data prefixada i inajornable
- L’acumulació de 3 faltes serà igual a una notificació als vostres pares per falta de treball (NV)
- El no lliurar el treball significarà una nota de 0 en l’avaluació en procediments.

3. Llibretes (de cuquet -“gusanillo”- , A4 i quadriculades )

- Ha d’estar sempre ben presentada i completa.
- La llibreta serà EXCLUSIVAMENT de Socials o l'asignatura corresponent.
- Les demanarà el professor aleatòriament i quan vulga.
- Les llibretes contindran els exercicis i els apunts.
- El no fer les activitats o no tindre la llibreta en perfecte ordre i neteja suposarà una nota de 0 en procediments per a l’avaluació i una falta acumulativa.

Actitud

Aquesta nota tindrà molt en compte els següents aspectes:

- Comportament correcte a classe ( que també podran ser sancionables )
- Responsabilitat en el lliurament i el.laboració dels treballs obligats i voluntaris.
- Interés per la Geografia i la Història, que podeu demostrar al llarg del curs amb la participació activa a classe per exemple.
- El núm. de sancions acumulatives de procediments i d’actitud.

El curs es regirà per aquestes normes. Ja esteu avisats.

Només desitjar-vos un bon curs.

Ànim!!!

No hay comentarios: