viernes, 17 de septiembre de 2010

NORMES COMUNS PER A TOTS ELS ALUMNES AL CURS ESCOLAR 2010-2011


Conceptes i normes per als examens

1. Els controls es faran les dates indicades. El professor no te l’obligació d’avisar quan farà el control, doncs la vostra obligació és estudiar tots els dies i estar preparats per a intervindre a classe en qualsevol moment de manera voluntària o quan el professor vos pregunte. Podeu estar segurs que el professor vos preguntarà i valorarà la contestació com si fora una nota d’examen més.
2. Què entra per a examen? Tot allò que es done en classe, siga del llibre, d’apunts, de videos, de diapositives, visites extraescolars, els treballs de principi de classe… Tot!!!

3. No s’ajornaran els examens sota cap pretexte ( excepte catàstrofes naturals o qualsevol cosa similar. En eixe cas, es farà a la següent classe )

4. Les qualificacions seran de 0 a 10. La correspondència amb les notes serà: de 0 a 4’99 ( I ) ; de 5 a 5’99 ( SF ) ; de 6 a 6’99 ( B ) ; de 7 a 9 ( N ) ; de 9 a 10 ( SB )

Procediments (treballs i llibretes)
TOTS ELS TREBALLS ES FARAN ESCRITS A MÀ I AMB BONA LLETRA. ESTÀ PROHIBIDA L’UTILITZACIÓ DE LA MÀQUINA D’ESCRIURE I/O LA IMPRESSORA.

1. Treballs importants.
- Data de lliurament inamovible ( prefixada des de principi de curs )
- Si es lliura amb retard, no l’agafaré.
- El no fer-lo és igual a un 0 en procediments a l’avaluació i una notificació als vostres pares per falta de treball.
- Es qualificarà amb les notes de I, SF, B, N, SB.

2. Treballs menors i deures.
- Es demanaran a una data prefixada i inajornable
- L’acumulació de 3 faltes serà igual a una notificació als vostres pares per falta de treball (NV)
- El no lliurar el treball significarà una nota de 0 en l’avaluació en procediments.

3. Llibretes (de “gusanillo” , A4 i quadriculades )
- Ha d’estar sempre ben presentada i completa.
- La llibreta serà EXCLUSIVAMENT de Socials.
- Les demanarà el professor aleatòriament i quan vullga.
- Les llibretes contindran els exercicis i els apunts.
- El no fer les activitats o no tindre la llibreta en perfecte ordre i neteja supossarà una nota de 0 en procediments per a l’avaluació i una falta acumulativa.

Actitut
Aquesta nota tindrà molt en compter els següents aspectes:
- Comportament correcte a classe ( que també podran ser sancionables )
- Responsabilitat en el lliurament i el.laboració dels treballs obligats i voluntaris.
- Interés per la Geografia i la Història, que podeu demostrar al llarg del curs amb la participació activa a classe per exemple.
- El núm. de sancions acumulatives de procediments i d’actitut.

El curs es regirà per aquestes normes que son inamovibles. Ja esteu avisats. Només desitjar-vos un bon curs. Ànim!!!

No hay comentarios: