lunes, 23 de abril de 2012

Controls tercera avaluació (tots els cursos)

Pel projecte Comenius he de tornar a viatjar d'ací dues setmanes.

Per aixó he de modificar llaugerament les dates de controls previstes per aquesta avaluació.

Les dates queden de la següent forma:
  • 1r BAT:                        4 de maig de 2012
  • 4t ESO B:                     3 de maig de 2012
  • 4t ESO A:                   14 de maig de 2012
  • 3r ESO A:                   14 de maig de 2012
  • 3r ESO B:                   15 de maig de 2012
  • 2n ESO A                      8 de maig de 2012
  • 1r ESO A:                    4 de maig de 2012
Estudieu i sort.

No hay comentarios: