jueves, 12 de marzo de 2015

IV edició del Concurs de Relats Curts Històrics i de Viatges La Màgia de la Història 2015 (Bases)
PRESENTACIÓ

El IV Concurs de Relats Històrics i de Viatges està emmarcat al pla lector del Departament d’Humanitats del Col.legi Sagrada Família PJO de València i  vol fomentar el gust pel passat, pel medi natural, pel patrimoni històric i per suposat, el gust per la lectura i l’escriptura mitjançant la recreació d’espais geogràfics i dels moments més importants de la Història.

BASES

1.    Els temes dels relats del concurs deuran ajustar-se als següents paràmetres:

                   I.  Recreació de fets relacionats amb la Història de la Humanitat des de l’aparició dels primers homínids fins l’any 1972 dC. (creguem que amb 40 anys de diferècnia s'aconsegueix ja una perspectiva històrica adequada per a fer un relat) Enguany es valoraran amb major puntuació els relats que tinguen una temàtica relacionada amb la Guerra Freda amb motiu del projecte educatiu "The Wall" que estem fent amb els alumnes de 4t d'ESO i 1r de batxillerat.

                    II.   La recreació d’un viatge per qualsevol país, ciutat o espai natural real.

               III. Els personatges podran ser reals o de ficció, encara que el jurat tindrà en consideració la fidelitat i plausibilitat històrica i l’ajust a la realitat desl espais naturals. Heu de ser coherents.

2.    S’estableixen dues categories:

                            I.   Categoria A:     alumnes que tracten temes relatius als viatges, natura i qualsevol moment històric reflexats a l'apartat I.

                                  II.   Categoria B:     alumnes que tracten temes relacionats amb la Guerra Freda.

3.  Hi haurà un PRIMER PREMI en ambdues categories que serà triple (diploma, un llibre i una bonificació del 10% -és a dir, un punt més- en la nota FINAL de Ciències Socials i/o Història del Món Contemporani i/o d'Espanya.

També hi haurà SEGON PREMI en ambdues categories que serà doble (diploma i bonificació del 5% -mig punt més- en la nota FINAL).

Tots els participants rebran un diploma que acredite la vostra participació i el millor somriure possible del profe, que “recordarà” l’actitud positiva que suposa la participació al concurs quan vos haja de posar la nota final del curs.

4.    El relat podrà estar escrit en idioma castellà, valencià o anglés. L’extensió no serà superior a DEU FULLS ni inferior a DOS FULLS en tipus de lletra ARIAL grandària 11 amb interlineat 1’5 i justificat. Les faltes d’ortografia seran importants en la decisió del jurat. Aneu en cura i utilitzeu els fantàstics mitjans correctors que vos ofereix l’informàtica en l’actualitat.

5.    El temps de presentació dels relats comença el dia  23 de març i acaba el 15 de maig de 2015. Podreu presentar un màxim de dos relats per persona.

6.    Els relats es presentaran en format paper i es donaran en mà al professor de Ciències Socials, Geografia i Història, organitzador del concurs, Txema Gil, el qual no serà jurat del concurs. També s'enviaran per correu electrònic al la direcció txemapjo@hotmail.com 

   Seran jurats altres persones seleccionades per la seua alta qualificació i especialització que estarà assegurada i que vos garanteix el professor organitzador. 
  
   Amb l’objectiu de garantir la imparcialitat del jurat, els relats es signaran amb un pseudònim. El jurat no sabrà quí sou i no es deixaran influenciar per cap altre aspecte que no siga la qualitat literària i rigorosa fidelitat històrica o geogràfica. Quan presenteu els treballs en una funda de plàstic, acompanyareu el paper imprés on figurarà el títol i el pseudònim,  amb un sobre tancat amb el vostre nom, edat i classe. En la superfície del sobre tancat es podrà llegir el títol del relat, la categoria i el pseudònim utilitzat al concurs. Aquest sobre tancat el custodiarà el professor i s’obrirà després de la votació i decisió final del jurat.

7.    Els premis es faran públics i es lliuraran en els actes propis de la Setmana Cultural del nostre centre. El dia i lloc exacte s’avisarà amb l’antelació suficient.

8.    Els relats guanyadors o considerats adequats pel professor encara que no hagen sigut premiats, seran publicats al blog de Socials “La Màgia de la Història” i probablement en altres formats si fora possible, tot sempre amb una finalitat educativa i mai no amb cap interés econòmic ni de cap altre tipus pel mig. L’autor o autora mai no perdrà els seus drets sobre les obres escrites.

9.    La decisió del jurat serà inapel·lable. La participació al concurs du implícita l’acceptació de les presents bases. L’organització es reserva el dret d’eliminar els relats que no compleixen les normes de correcció o format indicat a les bases. Qualsevol intent de publicitat, de desvetllament de l’autoria, engany, plagi o còpia de part o de tot el relat durà com a conseqüència la desqualificació immediata del concurs i una actitut negatica a la asignatura de Història o Geografia..

Vull agrair a tots d’avantmà la vostra participació que espere siga prou nombrosa. La intenció es que gaudiu de la lecto-escriptura, dels viatges, de la Geografia i de la Història. 

Participant al concurs desenvolupareu les vostres habilitats i competències: investigació, creativitat, imaginació, capacitats informàtiques, iniciativa personal i moltes altres coses. És una bona oportunitat per a demostrar el vostre talent que està ahí, dins de vosaltres, esperant poder eixir amb una oportunitat com aquesta.

Ànim i molta sort.


Professor Txema Gil


No hay comentarios: